Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

 

Dla kogo jest dodatek?

O dodatek osłonowy ubiegać się może każdy - niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne jest jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 

 

Jakie kryteria należy spełnić aby otrzymać dodatek osłonowy?

  • W gospodarstwie jednoosobowym dochód miesięczny  2100 zł netto,
  • W gospodarstwie wieloosobowym, dochód miesięczny na osobę 1500 zł netto.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 roku
  • od 1 sierpnia do 31 października - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 roku

 

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe - 400/500 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe - 600/750 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe - 850/1 062,50 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe - 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o dodatek osłonowy w terminie od 4 stycznia 2022 roku r do 31 października 2022 roku

Jeśli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 roku wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 roku w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby które złożą wniosek w późniejszym terminie otrzymają 100% dodatku jednorazowo do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Wnioski złożone po 31 października 2022 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W Gminie Sierpc zadanie w zakresie przyznania i wypłaty dodatku osłonowego realizuje: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

ul. Narutowicza 21C

09-200 Sierpc

 

Mieszkańcy gminy Sierpc wypełniony wniosek o dodatek osłonowy mogą złożyć:

1.    za pośrednictwem platformy ePUAP na adres /GOPS_Sierpc/skrytka

2.    poprzez nadanie w placówce pocztowej operatora pocztowego na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C, 09-200 Sierpc

3.    osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu ul. Narutowicza 21C

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się materiały informacyjne.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

Plakat informacyjny https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 

Źródło: www.gmina.sierpc.pl

 

Write a comment

Comments: 0